Skip to main content

Πολιτική Ποιότητας

Η επιχείρηση μας αναλαμβάνει την πρόκληση να προσφέρει δημιουργικές λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες και το όραμα των πελατών μας. Η ευθύνη μας δεν είναι μόνο να δώσουμε τις καλύτερες απαντήσεις, αλλά και να θέσουμε τις σωστές ερωτήσεις. Αυτός είναι ο τρόπος μας για να επιτύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα από κάθε άποψη. Στόχος μας είναι κάθε έργο να συνδυάζει υψηλή ποιότητα, λειτουργικότητα, δημιουργικότητα και έμφαση στη λεπτομέρεια, ώστε να ικανοποιείται ο πελάτης, πάντα με την απαραίτητη φροντίδα μας σε κάθε στάδιο του έργου. Καθώς κάθε έργο αποτελεί ειδική περίπτωση, δίνεται έμφαση στην ανάλυση και στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που το καθιστούν μοναδικό. Όραμα μας είναι να δημιουργήσουμε διαχρονικούς και σύγχρονους αρχιτεκτονικά σχεδιασμένους χώρους.

Ένας βασικός τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η λειτουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015.

Η Ανώτατη Διοίκηση της EPITOMĒE δεσμεύεται για τα παρακάτω:

 • Την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων διασφαλίζοντας ότι οι απαιτήσεις των πελατών και οι ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις καθορίζονται, κατανοούνται και τηρούνται με συνέπεια.
 • Την Συνεχή βελτίωση του ΣΔΠ διασφαλίζοντας ότι οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες που μπορούν να επηρεάσουν τη συμμόρφωση των προϊόντων και των υπηρεσιών, καθορίζονται και αντιμετωπίζονται ώστε να διατηρείται η εστίαση στην ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών.

Η Ανώτατη Διοίκηση της EPITOMĒE έχει:

 • Αναλάβει την ευθύνη για την αποτελεσματικότητα του ΣΔΠ.
 • Διασφαλίσει την καθιέρωση της Πολιτικής Ποιότητας και των στόχων ποιότητας για το ΣΔΠ και είναι συμβατοί με το πλαίσιο και τη στρατηγική κατεύθυνση της Εταιρείας. Οι στόχοι ποιότητας έχουν τεθεί και διατηρούνται ως μέρος των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου παρακολούθησης και ελέγχου διαχείρισης του ΣΔΠ, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανοποίηση των πελατών.
 • Προωθήσει τον τρόπο σκέψης βάσει κινδύνου.
 • Βεβαιώσει ότι οι πόροι που απαιτούνται για το ΣΔΠ είναι διαθέσιμοι, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, της υποστήριξης και της ενθάρρυνσης.
 • Επικοινωνήσει την σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης ποιότητας και της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ΣΔΠ.
 • Διασφαλίσει ότι το ΣΔΠ επιτυγχάνει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.
 • Συμμετοχή, καθοδήγηση και υποστήριξη στο προσωπικό για να συμβάλει στην αποτελεσματικότητα του ΣΔΠ.
 • Προωθήσει την αντίληψη της βελτίωσης.
 • Δημιουργήσει συνεργασίες με προμηθευτές και ενδιαφερόμενα μέρη για την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών.

Αυτή η πολιτική θα κοινοποιηθεί σε όλους τους υπαλλήλους και τους οργανισμούς που εργάζονται για ή και για λογαριασμό μας.

Οι εργαζόμενοι και άλλοι οργανισμοί αναμένεται να συνεργαστούν και να βοηθήσουν στην εφαρμογή αυτής της πολιτικής, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η δική τους εργασία, στο βαθμό που είναι εύλογα εφικτό, εκτελείται χωρίς κίνδυνο για τους ίδιους, τους άλλους ή το περιβάλλον.

Αυτή η πολιτική θα αναθεωρείται ετησίως από την ανώτατη διοίκηση και όπου κρίνεται απαραίτητο θα τροποποιείται και θα επανεκδίδεται. Οι προηγούμενες εκδόσεις αυτής της πολιτικής αρχειοθετούνται.

Αυτή η πολιτική είναι διαθέσιμη στα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, κατόπιν εύλογου αιτήματος.

Αθηνά Τριαντάφυλλου, CEO